Rabobank Franeker

Rabobank Franeker

Verwijderen van de bestaande beeldmerken en teksten van het hoofdgebouw te Franeker